Portal för pedagoger
AKTUELLT FRÅN PROVIVUS
Utmaningar i förskolan - att förebygga problemskapande beteenden av David Edfelt
För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barnär rätt kunskap hos pedagogerna. Boken ger dig råd om hur förskolan, utifrån en ökad förståelse för barnen och de situationer som utmanar, kan arbeta systematiskt för att skapa en positiv och utvecklande tillvaro. Budskapet är att det alltid finns skäl till ett problemskapande beteende men också lösningar.Utifrån sina egna erfarenheter och reflektioner efter möten med barn, föräldrar, pedagoger och vårdpersonal delar författaren med sig av konkreta idéer och tips. Samtidigt är boken förankrad i forskning och förskolans styrdokument. Se mer under publicerat.
Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför? Gunilla Carlsson Kendall Studentlitteratur ISBN: 9789144057040
Att hitta rätt hjälp för elever med neuropsykiatriska svårigheter är en viktig uppgift för skolan, men hur ska man veta vad som är rätt? Medicinska diagnoser ger inte svar på frågan men att förstå vilka grund läggande svårigheter som ligger bakom diagnoserna kan underlätta. I Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför? kopplas kunskap från det neurovetenskapliga kunskapsområdet samman med de konkreta svårigheter som många elever upplever i skolan i dag.
Elever med svag teoretisk begåvning. Gunilla Carlsson Kendall Natur och Kultur ISBN 9789127442139
Det finns en stor variation i förmågan att tänka abstrakt och teoretiskt och detta påverkar hur lätt och snabbt elever kan ta till sig kunskap. Kraven på denna förmåga har ökat mycket, både i skolan och i arbetslivet. Alla elever har inte samma förutsättningar från början – men de måste ändå få samma möjlighet att utvecklas så bra som möjligt. För att kunna ge alla möjligheter att utvecklas är det viktigt att förstå elevens förutsättningar och kunna ge stöd utifrån behov. Boken tar upp hur svårigheterna kan te sig, vad man kan göra för att stötta eleverna och tänka på i undervisningen.
Nycklar till lärande
"Nycklar till lärande" är ett heldagsseminarium anordnat av Kogita. Under dagen kommer ni få höra Anna Sjölund att prata om autismpedagogik, Felix Gyllenstig Serrao ge tips på hur man kan använda Minecraft i undervisningen, Helena Wallberg kommer vända och vrida på begreppet inkludering, Gunilla Carlsson Kendall kommer att prata om ADHD och elever med svag teoretisk begåvning, och skolläkare Kristina Bähr kommer att prata om hjärnan i skolan. Dagen har ett tvärprofessionellt upplägg och vänder sig till alla som jobbar i skolan eller bara vill lära sig mer om elever med inlärningsutmaningar. Mer information och anmälan: www.nycklartilllärande.se
Studiematerial till Utmaningar i förskolan
Nu finns den efterfrågade Studiehandledningen till Utmaningar i förskolan. Se under menyn Publicerat.
Ny Blogg från Provivus
Ny blogg från Provivus om neuropsykologi i mötet med skola, förskola och andra verksamheter. Här kommer vi utveckla våra tankar om hur vi kan förstå och vad vi kan göra i vardagens utmaningar. Här finns bloggen: http://provivus.blogspot.se
David Edfelt föreläser på språkförskolekonferensen, 2 sept.
Konsten att styra sig själv. Under publicerat -> Visa tryckta häften/övriga publikationer finns åhörarkopiorna till 2016-09-09
Välkommen till Provivus
Vi på Provivus, David Edfelt och Gunilla Carlsson Kendall har sedan 2004 arbetat med utbildning av pedagoger i förskola och skola. Vår utgångspunkt är att kunskap från psykologin och neurovetenskaperna är användbar för barn och elever i svårigheter. Där pedagogiken och neuropsykologin möts finns ett område där vi kan förstå såväl ”varför det blir som det blir” som hur vi kan få det att fungera bättre i vardagen för dessa barn och ungdomar.
Fokus på verksamma strategier
Många elever med neuropsykiatrisk problematik underpresterar i skolan till följd av sina svårigheter. Även barn i förskolan kan ha svårigheter och utvecklas inte i samma takt som sina jämnåriga. Vad är det då som hjälper barn och ungdomar med t ex adhd, autism eller andra svårigheter? Under våra kurser och föreläsningar arbetar vi processinriktat med att koppla den teoretiska förståelsen till verksamma strategier. För det mesta behöver insatserna göras på flera olika nivåer: individ, grupp och organisation. Hos oss finns kompetensen för alla dessa nivåer. Förutom utbildning arbetar vi också med utredningar av barn och ungdomar med svårigheter, handledning till personalgrupper och psykologer såväl som med utvecklingsarbete inom organisationer.
Läs mer Läs mer
Aktuellt
Utmaningar i förskolan - att förebygga problemskapande beteenden av David Edfelt
För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barnär rätt kunskap hos pedagogerna. Boken ger dig råd om hur förskolan, utifrån en ökad förståelse för barnen och de situationer som utmanar, kan arbeta systematiskt för att skapa en positiv och utvecklande tillvaro. Budskapet är att det alltid finns skäl till ett problemskapande beteende men också lösningar.Utifrån sina egna erfarenheter och reflektioner efter möten med barn, föräldrar, pedagoger och vårdpersonal delar författaren med sig av konkreta idéer och tips. Samtidigt är boken förankrad i forskning och förskolans styrdokument. Se mer under publicerat. För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barnär rätt kunskap hos pedagogerna. Boken ger dig råd om hur förskolan, utifrån en ökad förståelse för barnen och de situationer som utmanar, kan arbeta systematiskt för att skapa en positiv och utvecklande tillvaro. Budskapet är att det alltid finns skäl till ett problemskapande beteende men också lösningar.Utifrån sina egna erfarenheter och reflektioner efter möten med barn, föräldrar, pedagoger och vårdpersonal delar författaren med sig av konkreta idéer och tips. Samtidigt är boken förankrad i forskning och förskolans styrdokument. Se mer under publicerat.
Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför? Gunilla Carlsson Kendall Studentlitteratur ISBN: 9789144057040
Att hitta rätt hjälp för elever med neuropsykiatriska svårigheter är en viktig uppgift för skolan, men hur ska man veta vad som är rätt? Medicinska diagnoser ger inte svar på frågan men att förstå vilka grund läggande svårigheter som ligger bakom diagnoserna kan underlätta. I Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför? kopplas kunskap från det neurovetenskapliga kunskapsområdet samman med de konkreta svårigheter som många elever upplever i skolan i dag. Att hitta rätt hjälp för elever med neuropsykiatriska svårigheter är en viktig uppgift för skolan, men hur ska man veta vad som är rätt? Medicinska diagnoser ger inte svar på frågan men att förstå vilka grund läggande svårigheter som ligger bakom diagnoserna kan underlätta. I Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför? kopplas kunskap från det neurovetenskapliga kunskapsområdet samman med de konkreta svårigheter som många elever upplever i skolan i dag.
Elever med svag teoretisk begåvning. Gunilla Carlsson Kendall Natur och Kultur ISBN 9789127442139
Det finns en stor variation i förmågan att tänka abstrakt och teoretiskt och detta påverkar hur lätt och snabbt elever kan ta till sig kunskap. Kraven på denna förmåga har ökat mycket, både i skolan och i arbetslivet. Alla elever har inte samma förutsättningar från början – men de måste ändå få samma möjlighet att utvecklas så bra som möjligt. För att kunna ge alla möjligheter att utvecklas är det viktigt att förstå elevens förutsättningar och kunna ge stöd utifrån behov. Boken tar upp hur svårigheterna kan te sig, vad man kan göra för att stötta eleverna och tänka på i undervisningen. Det finns en stor variation i förmågan att tänka abstrakt och teoretiskt och detta påverkar hur lätt och snabbt elever kan ta till sig kunskap. Kraven på denna förmåga har ökat mycket, både i skolan och i arbetslivet. Alla elever har inte samma förutsättningar från början – men de måste ändå få samma möjlighet att utvecklas så bra som möjligt. För att kunna ge alla möjligheter att utvecklas är det viktigt att förstå elevens förutsättningar och kunna ge stöd utifrån behov. Boken tar upp hur svårigheterna kan te sig, vad man kan göra för att stötta eleverna och tänka på i undervisningen.
Nycklar till lärande
"Nycklar till lärande" är ett heldagsseminarium anordnat av Kogita. Under dagen kommer ni få höra Anna Sjölund att prata om autismpedagogik, Felix Gyllenstig Serrao ge tips på hur man kan använda Minecraft i undervisningen, Helena Wallberg kommer vända och vrida på begreppet inkludering, Gunilla Carlsson Kendall kommer att prata om ADHD och elever med svag teoretisk begåvning, och skolläkare Kristina Bähr kommer att prata om hjärnan i skolan. Dagen har ett tvärprofessionellt upplägg och vänder sig till alla som jobbar i skolan eller bara vill lära sig mer om elever med inlärningsutmaningar. Mer information och anmälan: www.nycklartilllärande.se "Nycklar till lärande" är ett heldagsseminarium anordnat av Kogita. Under dagen kommer ni få höra Anna Sjölund att prata om autismpedagogik, Felix Gyllenstig Serrao ge tips på hur man kan använda Minecraft i undervisningen, Helena Wallberg kommer vända och vrida på begreppet inkludering, Gunilla Carlsson Kendall kommer att prata om ADHD och elever med svag teoretisk begåvning, och skolläkare Kristina Bähr kommer att prata om hjärnan i skolan. Dagen har ett tvärprofessionellt upplägg och vänder sig till alla som jobbar i skolan eller bara vill lära sig mer om elever med inlärningsutmaningar. Mer information och anmälan: www.nycklartilllärande.se
Studiematerial till Utmaningar i förskolan
Nu finns den efterfrågade Studiehandledningen till Utmaningar i förskolan. Se under menyn Publicerat. Nu finns den efterfrågade Studiehandledningen till Utmaningar i förskolan. Se under menyn Publicerat.
Ny Blogg från Provivus
Ny blogg från Provivus om neuropsykologi i mötet med skola, förskola och andra verksamheter. Här kommer vi utveckla våra tankar om hur vi kan förstå och vad vi kan göra i vardagens utmaningar. Här finns bloggen: http://provivus.blogspot.se Ny blogg från Provivus om neuropsykologi i mötet med skola, förskola och andra verksamheter. Här kommer vi utveckla våra tankar om hur vi kan förstå och vad vi kan göra i vardagens utmaningar. Här finns bloggen: http://provivus.blogspot.se
David Edfelt föreläser på språkförskolekonferensen, 2 sept.
Konsten att styra sig själv. Under publicerat -> Visa tryckta häften/övriga publikationer finns åhörarkopiorna till 2016-09-09 Konsten att styra sig själv. Under publicerat -> Visa tryckta häften/övriga publikationer finns åhörarkopiorna till 2016-09-09
Portal för pedagoger
Senaste från Provivus
Tipsbanken - portal för pedagoger
Tipsbanken erbjuder en mängd förslag för hur tillvaron i skolan kan förbättras för elever med olika typer av svårigheter.Provivus AB - Föreläsningar, utbildningar, handledning och utredning av psykologerna David Edfelt och Gunilla Carlsson Kendall
Admin