Handledning och konsultation
Att ta ett steg tillbaka och fundera över hur vi ska handskas med ett problem är ofta svårt mitt i vardagsrutinerna. När vi behöver ta itu med något där de vanliga strategierna inte fungerar kan handledning eller enstaka konsultationer vara ett sätt att hitta nya lösningar. Det kan gälla enstaka tillfällen för att vända ett problem och hitta en ny väg att gå, eller en mer ingående konsultation för att lägga upp en handlingsplan. För en personalgrupp som ska hitta ett nytt förhållningssätt till uppdraget, eller där gruppen behöver prata ihop sig om problemlösning är ofta en periods regelbunden handledning ett bra sätt att erbjuda en arena för diskussioner. Vi erbjuder handledning till psykologer, pedagoger och andra personalgrupper, enskilt eller i grupp. En handledningsgrupp kan bestå av 2-8 personer.
Provivus AB - Föreläsningar, utbildningar, handledning och utredning av psykologerna David Edfelt och Gunilla Carlsson Kendall
Admin