Psykologutredning
När barn har svårigheter i skolan kan det bero på många olika faktorer. Tillfälliga kriser, miljöfaktorer men också medfödda egenskaper kan ligga bakom. En grundläggande psykologutredning är ofta ett led i en första kartläggning av barns inlärningssvårigheter. För att utredningsresultatet ska komma eleven till godo är det viktigt att resultatet från utredningen också kan presenteras så att det blir direkt användbart i vardagsarbetet i verksamheten. Provivus förmedlar erfarna psykologer både för enstaka uppdrag och mer regelbunden kontakt.Provivus AB - Föreläsningar, utbildningar, handledning och utredning av psykologerna David Edfelt och Gunilla Carlsson Kendall
Admin