Utvecklingsarbete
Inom Provivus bedriver vi utvecklingsarbete på uppdrag av olika verksamheter och organisationer. Vi arbetar dels med att utbilda om olika metoder och dels med utvecklingsarbete för företag och organisationer med syftet att förbättra till exempel ledarskap, mötesteknik och samarbete inom arbetsgruppen.

Ett steg till

Ett steg till är en föräldrautbildning för föräldrar till barn med funktionshinder, med målet att stärka föräldrarna i sin roll och ge dem möjlighet att diskutera olika frågor med andra föräldrar som har barn med liknande svårigheter. 

Grupper och organisationer

Utveckla din organisation! Provivus utbildar och håller workshops för att förbättra ledarskap och samspel i arbetsgruppen, lära ut modern storgruppsmetodik för deltagare som vill hålla engagerande konferenser eller för att förbättra möten i ledningsgrupper, team, projekt med flera.
Provivus AB - Föreläsningar, utbildningar, handledning och utredning av psykologerna David Edfelt och Gunilla Carlsson Kendall
Admin