Ett steg till
Ett steg till – Utbildning för föräldrar till barn, ungdomar och unga vuxna inom habiliteringen

Föräldrautbildning
Att vara förälder till ett barn med ett funktionshinder ställer stora krav på familjen. Som förälder har man en delvis annorlunda upplevelse av föräldraskapet än många andra i den närmaste omgivningen. Det kan vara svårt att dela sina upplevelser med andra som inte har samma erfarenheter. För alla föräldrar gäller att man behöver hitta sitt eget sätt att vara förälder på, så att rollen passar. Utvärderingar av föräldrautbildningar visar att det är värdefullt att få ta del av hur andra föräldrar i samma situation gjort eller tänkt. Att kunna identifiera sig med andra i liknande situationer och få nya idéer samt kunna dela med sig av sådant man själv kommit på, stärker känslan av kompetens.

Syfte och mål
Syftet med denna utbildning är att ge föräldrar möjlighet att träffas och diskutera olika frågor med andra föräldrar som har barn med liknande svårigheter. Utgångspunkten är inte funktionshindret i sig utan snarare konsekvenser av det. Målet är att stärka föräldrarna i sin föräldraroll och hitta strategier för att bättre hantera vardagen.

Utbildningens utformning
Under utbildningen diskuteras olika teman och mellan tillfällena kan föräldrarna pröva olika strategier i vardagen. Utbildningen är utformad så den ger maximal möjlighet för föräldrarna att vara aktiva, engagerade och delaktiga. Deltagarna och deras erfarenheter är i fokus.

Ett steg till har tillkommit utifrån behovet att kunna erbjuda en föräldrautbildning som passar familjer inom Habiliterings- verksamheten. Föräldrautbildningen omfattar 6 kurstillfällen om ca 2 timmar vardera. Det finns en detaljerad manual för kurstillfällena som med fördel kan ingå i det vanliga utbudet på mottagningen.

Kursen har utvecklats i samarbete med psykologer, kuratorer och specialpedagoger inom Habilitering & Hälsa i Stockholms län, som bidragit med sina erfarenheter av aktuella frågor hos föräldrarna och synpunkter på utformningen av utbildningen.
Provivus AB - Föreläsningar, utbildningar, handledning och utredning av psykologerna David Edfelt och Gunilla Carlsson Kendall
Admin