Introduktion till testmaterialet S.O.N; Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test, i Stockholm

 

 S.O.N är ett ickeverbalt test som finns i två versioner: en för barn i åldrarna 2 ½-7 år samt en version för åldrarna 6-40 år. S.O.N kan ges både med verbala instruktioner och icke-verbalt. Det är lätt att administrera och tidsekonomiskt.

 

Under kurstillfället presenteras båda versionerna av testet och användningsområden diskuteras. Kursen riktar sig enbart till psykologer.

 

Vid kliniska undersökningar finns det ofta ett behov av att ha tillgång till icke-verbala test för bedömning av generell utvecklingsnivå. Finns det en språklig begränsning är tillgång till icke-verbala test nödvändiga för att få en så rättvisande bild som möjligt av individens kapacitet. S.O.N kan med fördel användas som ett komplement till Wechsler-skalorna. Testet är användbart i många olika verksamheter, både kliniskt och vid bedömning i skolan till exempel.

 

Allmän information

 

Nu kan ni anmäla er nedan till nästa kurstillfälle, den 9e april i Stockholm. Deltagrantalet är begränsat till max 25 personer – gör alltså gärna anmälan snarast.

 

Datum: 9/4 2019

Tid: 13:00 - 16:30

Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm (Nära Stureplan)

Pris: 1,800kr plus moms

 

Eftermiddagsfika ingår.

 

Frågor? Maila gunilla.carlsson-kendall@provivus.se.

 

Kursen kan också ges som uppdragsutbildning.

 

Kursledare

Gunilla Carlsson Kendall

 

Leg psykolog, handledare, utbildare och författare

 

Gunilla har mångårig erfarenhet av neuropsykologiska utredningar. Hon har arbetat i flera utredningsteam, bland annat på den barnneurologiska enheten på Karolinska Huddinge sjukhus i Stockholm. Hon har också arbetat mycket i skola/förskola, dels som verksam psykolog men också under de senaste 10 åren som utbildare och föreläsare. Gunilla har skrivit flera böcker riktade till pedagoger om barn med utvecklingsrelaterade svårigheter. Gunilla är också styrelseledamot i Sveriges Neuropsykologers Förening.

Anmälan

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Något gick fel – pröva igen!

Mottaget!

Skickar...

Provivus AB

Utbildning, handledning och utveckling

David Edfelt, leg psykolog, 0730 87 87 85

Gunilla Carlsson Kendall, leg psykolog, 070 795 41 04

Provivus AB

Utbildning, handledning och utveckling

David Edfelt, leg psykolog,

0730 87 87 85

Gunilla Carlsson Kendall,

leg psykolog,

070 795 41 04