Publicerat

 

Vi har författat såväl böcker som kapitel i böcker och mindre skrifter. Här finner du även länkar till tidskrifter och forum vi medverkar i, artiklar, filmer och poddar vi varit med i samt olika verksamheters hemsidor.

BÖCKER OCH SKRIFTER

 

 

Hjärna i förskolan

Vägen till barns lärande och utveckling

 

Författare: David Edfelt

 

Publicerad: 2017-11-20

Pris: 260 kr

Antal sidor: 224

 

Boken Hjärna i förskolan handlar om barnets och hjärnans utveckling – hur hjärnan fungerar, utvecklingen av hjärnans funktioner och hur vi kan förstå våra olikheter. På ett begripligt sätt har författaren David Edfelt placerat kunskap om hjärnan i en förskolekontext. Några av bokens teman är anknytning, socialt samspel, känslor, lek och lärande samt funktionsnedsättningar.

 

Ett barns handlingar styrs av erfarenheter, förmågor, färdigheter och de krav som ställs. Hjärnan reglerar handlingarna, men också tankar och känslor. Under förskoletiden formas hjärnan av allt barnet gör och är med om. Som pedagog är du med och påverkar denna utveckling. Genom större förståelse för hur hjärnan fungerar kan du bidra till en miljö som främjar barnets utveckling, där mer lärande sker samtidigt som barnet mår bättre.

 

Lättillgänglig fakta varvas med praktiska tips. Du får dessutom, genom en fiktiv förskola, följa syskonen Alice och William och deras kompisar, vars hjärnor växer och formas av händelser och upplevelser. Boken avslutas med ett studiematerial som kan användas som diskussionsunderlag för att förbättra arbetet i din förskola.

 

Hjärna i förskolan innehåller fantastiska illustrationer av Helena Shutrick.

 

Beställ boken hos Gothia Fortbildning »

 

 

Beteendeproblem i förskolan

 

Författare: Bo Hejlskov Elvén, David Edfelt

 

Publicerad: 2017-09-22

Pris: 299 kr

Antal sidor: 160

 

Konflikter och beteendeproblem är ofta vardag i förskolan. Den här boken visar hur personalen kan tänka och agera i mötet med barnen i en mängd utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav samt hantera konflikter och fysiskt våld.

 

Författarna tar avstamp i exempel från förskolans vardag, kopplar dem till forskning och beskriver sjutton praktiska principer som personal kan utgå från för att förebygga och lösa beteendeproblem. Här finns också konkreta handlingsplaner för hur du ska göra när en konflikt är på gång samt studiematerial som fördjupar bokens olika avsnitt.

 

Beteendeproblem i förskolan ingår i en serie framgångsrika böcker om detta förhållningssätt för olika målgrupper.

 

Beställ boken hos Natur & Kultur »

 

 

Lågaffektivt bemötande

 

Redaktörer: Axel Chipumbu Havelius

 

Författare: Amelie Bergendorff Fristedt, Maria Bühler, David Edfelt, Tina Emet, Bo Hejlskov Elvén, Annica Kosner, Erik Rova, Anton Sjögren, Carita Li Smyth och Terese Österholm

 

Publicerad: 2016-11-30

Pris: 275 kr

Antal sidor: 200

 

Lågaffektivt bemötande har visat sig vara framgångsrikt i hanterandet av konflikter och beteendeproblem. I denna bok presenteras lågaffektivt bemötande utifrån en mängd olika verksamheter och infallsvinklar.

 

Författarna visar hur det lågaffektiva bemötandet är användbart inom såväl förskola och skola som när man arbetar med traumatiserade barn och unga och inom psykiatrisk vård. Metodens teoretiska utgångspunkter, dess etik och humanistiska grundsyn presenteras. Vidare visas hur metoden kan användas föräldrastödjande och hur man konkret och systematiskt kan arbeta med lågaffektivt bemötande inom organisationsutveckling och i handledning. Den lagstiftning som gäller vid hotfulla och våldsamma situationer diskuteras också.

 

Den lågaffektiva metoden har utvecklats i Sverige av leg. psykolog Bo Hejlskov Elvén som även är en av författarna till boken. Han har tidigare skrivit flera böcker i ämnet, men detta är första gången det lågaffektiva bemötandet presenteras genom flera olika verksamhetsperspektiv i en antologi.

 

Lågaffektivt bemötande riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma psykologer, pedagoger samt vård- och omsorgspersonal, men kan med fördel även läsas av den som vill öka sin kunskap om lågaffektivt bemötande.

 

Beställ boken hos Studentlitteratur »

 

Utmaningar i förskolan. Att förebygga problemskapande beteenden

 

Författare: David Edfelt

 

Publicerad: 2015-06-15

Pris: 260 kr

Antal sidor: 248

 

För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt kunskap hos pedagogerna.

 

Boken Utmaningar i förskolan – att förebygga problemskapande beteenden ger råd om hur förskolan, utifrån en ökad förståelse för barnen och de situationer som utmanar, kan arbeta systematiskt för att skapa en positiv och utvecklande tillvaro. Budskapet är att det alltid finns skäl till ett problemskapande beteende men också lösningar.

 

Utifrån sina egna erfarenheter och reflektioner efter möten med barn, föräldrar, pedagoger och vårdpersonal delar författaren David Edfelt med sig av konkreta idéer och tips. Samtidigt är boken förankrad i forskning och förskolans styrdokument.

 

Boken Utmaningar i förskolan vänder sig främst till förskollärare och förskolechefer, men kan också inspirera föräldrar och andra som möter yngre barn i sitt yrke.

 

Beställ boken hos Gothia Fortbildning »

 

Här finns studiematerialet som pdf »

 

Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför?

 

Författare: Gunilla Carlsson Kendall

 

Publicerad: 2015

Pris: 262 kr

Antal sidor: 208

 

Att hitta rätt hjälp för elever med neuropsykiatriska svårigheter är en viktig uppgift för skolan, men hur ska man veta vad som är rätt? Medicinska diagnoser ger inte svar på frågan men att förstå vilka grundläggande svårigheter som ligger bakom diagnoserna kan underlätta. I Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför? kopplas kunskap från det neurovetenskapliga kunskapsområdet samman med de konkreta svårigheter som många elever upplever i skolan i dag. Teoretiska resonemang kombineras med praktiska tips och förslag till diskussionsämnen för arbetslag i skolan. Författaren beskriver bland annat vikten av att känna till hur de exekutiva funktionerna - förmågan att styra och organisera sig själv - utvecklas för att förstå vilka utmaningar som elever med neuropsykiatriska svårigheter kan möta. Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför? har både en praktisk och en teoretisk del, där ambitionen är att den teoretiska delen ska bistå med förklaring till varför de praktiska insatserna hjälper. Konkreta situationer kräver konkreta strategier. Boken riktar sig till pedagoger, skolledare och andra yrkesgrupper som vill utveckla skolans verksamhet för att kunna erbjuda optimalt stöd för alla elevers utveckling. Även andra som vill förstå mer om varför elever med svårigheter så lätt hamnar i svårigheter i skolan bör läsa denna bok.

 

Beställ boken hos Studentlitteratur »

 

Elever med svag teoretisk begåvning

 

Publicerad: 2015

Författare: Gunilla Carlsson Kendall

Pris: 69 kr

 

Det finns en stor variation i förmågan att tänka abstrakt och teoretiskt och detta påverkar hur lätt och snabbt elever kan ta till sig kunskap. Kraven på denna förmåga har ökat mycket, både i skolan och i arbetslivet. Alla elever har inte samma förutsättningar från början – men de måste ändå få samma möjlighet att utvecklas så bra som möjligt. För att kunna ge alla möjligheter att utvecklas är det viktigt att förstå elevens förutsättningar och kunna ge stöd utifrån behov. Boken tar upp hur svårigheterna kan te sig, vad man kan göra för att stötta eleverna och tänka på i undervisningen.

 

Beställ boken hos Natur och Kultur »

 

Förstå och arbeta med ADHD

 

Publicerad: 2012

Författare: Gunilla Carlsson Kendall

Pris: 69 kr

 

"Att förstå och arbeta med ADHD" är en lättläst bok som beskriver de svårigheter som elever med ADHD har i vardagen med fokus på skolsituationen. Boken innehåller många exempel och handfasta strategier som kan användas i den vanliga skolvardagen. Konkreta tips och idéer kommer från pedagoger som deltagit i våra utbildningar under årens lopp och är av de slaget att de lätt kan införlivas i rutinerna.

 

Beställ boken hos Natur och Kultur »

 

Snubbeltråden

 

Publicerad: 2011

Författare: Gunilla Carlsson Kendall

Pris: 20 kr/styck + moms (6%) och frakt

 

Snubbeltråden är skriven av Gunilla Carlsson Kendall för barn och ungdomar med diagnoser som ADHD och ADD. För många är diagnosen svår att förstå – vad betyder den och varför har just jag fått den? Hur är det för mig och vad kan vara till hjälp? Tips och idéer att prova både hemma och i skolan.

 

Beställ häftet här »

 

Att lyckas - trots koncentrations- svårigheter

 

Publicerad: 2008

Författare: Gunilla Carlsson Kendall och Ingegerd Ohlson

Pris: Slut på förlaget.

 

"Att lyckas - trots koncentrations-svårigheter" riktar sig till barn och ungdomar i skolåldern med ADHD. Syftet med häftet är att hjälpa barn och ungdomar att bli medvetna om vilka svårigheter de själva har och vad de kan göra. Häftet innehåller "checklistor" samt tips och tricks som man kan använda tillsammans med lärare eller föräldrar. Slut på förlaget.

MEDVERKAR I...

 

 

Elevhälsan, där Gunilla Carlsson Kendall svarar på frågor

 

Läs här »

 

 

Autismforum, där David Edfelt sammanfattat aktuell autismforskning

 

Läs här »

 

 

Förskoletidningen, där David Edfelt skriver en sida om utmaningar i förskolan i varje nummer sedan nr 1-2016.

 

Läs här »

 

ARTIKLAR

 

 

De svagbegåvade är tabu i skolan

 

Som en del i en artikelserie i SvD publicerades denna artikel med Gunilla Carlsson Kendall om svagbegåvning 15 oktober 2012

 

Läs artikeln »

 

 

Förstå stökiga elever

 

Stökiga elever kan vara en stor utmaning för lärare. Hur ska vi förstå och arbeta med stökiga elever? Artikel från Lärarnas Nyheter publicerad den 1 november 2011.

 

Läs artikeln »

 

 

Svagbegåvade barn - en stor osynlig grupp

 

Ladda hem denna rapport från Huddinge sjukhus, skriven av Ingrid Adolfsson och Gunilla Carlsson Kendall år 2000

 

Ladda ner PDF »

 

 

"Rättvisa är att behandla barn olika"

 

Artikel i Special Nest med David Edfelt

 

Läs artikeln »

 

 

I stressen finns en risk att föräldrar och pedagoger blir arga på varandra

 

Artikel i Special Nest med Gunilla Carlsson Kendall. (Kräver prenumenation)

 

 

Det är tabu att tala om intelligens

 

Artikel i Special Nest med Gunilla Carlsson Kendall

 

Läs artikeln »

 

 

Kjeft gjør større skade enn nytte

 

Artikel i norska nättidningen för föreskolan Barnehage.no med David Edfelt, 160414

 

Läs artikeln »

 

 

Ny sajt – så kan du stötta eleverna

 

Skolvärlden skriver om Tipsbanken 150121

 

Läs artikeln »

 

 

Utbildade pedagoger nyckel till lyckad dag på fritids

 

Gunilla Carsson Kendall i Fria tidningar 151220.

 

Läs artikeln »

 

VIDEO

 

 

Hjälpa elever att lyckas

 

En föreläsning från konferensen Grav språkstörning i Uppsala 2015, där Gunilla Karlsson Kendal pratar om konkreta lösningar för hur man kan jobba i klassrummet.

 

Se föreläsningen »

 

 

Hur fånga upp elever med inlärningssvårigheter?

 

Gunilla Carlsson Kendall föreläser, UR 2013

 

Se föreläsningen »

 

LÄNKTIPS

 

Provivus AB

Utbildning, handledning och utveckling

David Edfelt, leg psykolog, 0730 87 87 85

Gunilla Carlsson Kendall, leg psykolog, 070 795 41 04

Provivus AB

Utbildning, handledning och utveckling

David Edfelt, leg psykolog,

0730 87 87 85

Gunilla Carlsson Kendall,

leg psykolog,

070 795 41 04