Saker

 

MENY

 

Struktur och rutiner »

Miljö »

Hjälpmedel »

Vad pedagogen kan göra »

Vad du som elev kan göra »

Vad du som förälder kan göra »

INLEDNING

 

Numera gäller det att inte bara ha ordning på sina saker som kläder, skor, gympapåsar, böcker, läxpapper, lappar till hemmet etc utan även på sina filer i datorn. Det här kan innebära krav som vida överstiger vissa elevers förmåga. De kan behöva tydligare rutiner, påminnelser och strukturer än sina klasskamrater.

 

Vad har vi för förväntningar?

 

Våra föreställningar om vad man ska kunna och inte kunna i en viss ålder krockar inte sällan med verkligheten. Elever som har svårt att organsiera behöver mer vuxenstöd.

 

Uppmaningar som: ”Du får hålla bättre ordning på dina saker.” är för elever med svårigheter inte tillräckligt. De behöver ofta hjälp med hur de ska göra det.

 

Datorer och lärplattor

 

När skolorna datoriseras uppstår behov av nya rutiner och regler. När eleven har glömt sladden, glömt att ladda, inte har med sig eller tappar bort datorn, vad händer då? Ska man ha extradatorer på skolan? Hur ska man göra för att få det att fungera på bästa sätt?

 

För föräldrar som har barn med stora svårigheter att hålla reda på saker kan det här leda till oro då ju barnet har ansvaret för dyra saker för vilka föräldrarna kan bli ersättningsskyldiga.

 

Provivus AB

Utbildning, handledning och utveckling

David Edfelt, leg psykolog, 0730 87 87 85

Gunilla Carlsson Kendall, leg psykolog, 070 795 41 04

Provivus AB

Utbildning, handledning och utveckling

David Edfelt, leg psykolog,

0730 87 87 85

Gunilla Carlsson Kendall,

leg psykolog,

070 795 41 04