VIF - Verksamt i förskolan

Utbildning för personal inom förskolan

Variationen inom en barngrupp i förskolan kan vara mycket stor. En del barn har lätt att finna sig tillrätta i gruppen medan andra behöver lång tid på sig att vänja sig vid andra barn.

Vissa barn utvecklas inte i samma takt som de andra och kan behöva längre tid för att lära sig nödvändiga färdigheter. För en del barn ligger utmaningen i att bromsa och stanna upp i situationer och det blir lätt konflikter när de leker. En del barn leker helst för sig själva och verkar inte så intresserade av samspelet med vare sig vuxna eller barn.

Vardagen är full av situationer där förmågan att fungera ihop med andra sätts på prov: på- och avklädning, aktiviteter, matsituationen, samling och lek.

Hur kan vi i personalen stötta barnets utveckling och hur ska vi uppmärksamma barnets svårigheter och behov av stöd? Hur kan vi tala med föräldrarna om det vi ser på förskolan?

En del barn som fungerar på det här sättet kanske har eller kommer att få diagnoser som t ex språkstörning, ADHD, autism. Hur kan vi tillrättalägga vardagen på förskolan så barn som har svårigheter har lättare att fungera?

Allmän information
  • Utbildningen kan ges som uppdragsutbildning på förskolan
  • Ett tillfälle motsvarar en halvdag.
Mål med utbildningen
  • - Att ge pedagogisk personal verksamma strategier för att bemöta barn med problemskapande beteende.
  • - Att ge ökade kunskaper om barn med specifika svårigheter.
  • - Att erbjuda en möjlighet att diskutera erfarenheter med andra kollegor och lära av varandra.
Kursinnehåll

En genomgång av kunskapsläget om barn med problemskapande beteende och med svårigheter att styra sitt beteende samt arbete med praktiska tekniker, t ex hur man:

  • - skapar en gynnsam miljö för barnen
  • - påverkar barnens beteende genom ett strategiskt förhållningssätt
  • - utvecklar ett bra samarbete med föräldrarna
Se programmetProvivus AB - Föreläsningar, utbildningar, handledning och utredning av psykologerna David Edfelt och Gunilla Carlsson Kendall
Admin