Vårt utbud

 

I mötet mellan psykologin och pedagogiken finner vi förståelse och strategier för att förebygga och hantera utmanande situationer för barn, ungdomar och vuxna. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta i och med förskolor, skolor, psykiatri, socialtjänst, sjukvård, boenden, utbildningsverksamheter för vuxna och en rad andra verksamheter.

Provivus AB

Utbildning, handledning och utveckling

David Edfelt, leg psykolog, 0730 87 87 85

Gunilla Carlsson Kendall, leg psykolog, 070 795 41 04

Provivus AB

Utbildning, handledning och utveckling

David Edfelt, leg psykolog,

0730 87 87 85

Gunilla Carlsson Kendall,

leg psykolog,

070 795 41 04